Alle rechten voorbehouden. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van klanten van Ivy Schoenen. Het is niet toegestaan deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken
daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Ivy Schoenen. Het is niet toegestaan deze website te framen.

Ivy Schoenen acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn
eigendom van Ivy Schoenen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ivy Schoenen is het niet toegestaan deze woord- en beeldmerken te gebruiken.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief btw.